Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:12:03
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216001/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Berka, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s chápáním a vnímáním rizik ve vztahu k technickým a technologickým procesům. Předmět je zaměřen především na chemické a energetické výrobny (s důrazem na zařízení využívající jadernou energii) a rizika a nebezpečí s nimi spojená. V neposlední řadě předmět rozvíjí samostatnou práci studentů, prezentační schopnosti, seznamuje studenty s novými trendy v oboru.

Sylabus

1. Význam hodnocení rizika, základní pojmy, historie a budoucnost HRTP
2. Základy toxikologie
3. Technologie a jejich rizika spojená s výrobou energie, specifické požadavky a rizika spojená s využitím jaderné energie
4. Technologie a rizika pokročilých spojená s výrobnami energie nové generace,a dalších energetických zdrojů (mimo jiné i CCS technologie a další)
5. Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti, rizika spojená s využitím zdrojů ionizujícího záření
6. Problematika a hodnocení rizik spojených s výrobou a přepracováním paliv a produkcí RAO
7. Závažné průmyslové havárie, havárie s únikem radioaktivity do životního prostředí
8. Exkurze do areálu ÚJV Řež a.s. na jaderná a jiná experimentální zařízení zaměřená na hodnocení rizik, bezpečnosti a spolehlivosti energetických provozů
9. Modelování úniku toxických a hořlavých látek, simulace následků výbuchu a hoření pomocí programu ALOHA
10. Vliv kvality teplonosných médií v energetice na bazpečnost a spolehlivost provozu, úprava teplonosných médií - zejména úprava vody pro využití v jaderné energetice
11. Hodnocení základních mechanických vlastností konstrukčních materiálů
12. Deterministické a pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti
13. Hodnocení poruch a nehod energetických a dalších průmyslových zařízení
14. Prezentace studentů a expertů z oboru na vybraná témata z okruhu HRTP, plynárenství energetika, doprava a s ní spojená rizika, aj., práce ve skupinách, tréning prezentačních dovedností studentů

Literatura

Z: interní studijní materiály, prezentace předmětu promítané na přednáškách
D: J. Bečvář a kol: Jaderné elektrárny, SNTL, ISBN: 04-237-81
D: Ľ. Jelemenský, J. Labovský, Z. Labovská, J. Markoš: Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov,Slovenská technická univerzita v Bratislave 2011
D: Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety - Fundamentals with Applications, ISBN: 0-13-018176-5
D: Z. Kříž: Vznik a historie státního dozoru nad jadernou bezpečností Československé komise pro atomovou energii (1970-1992), Zsolt Staník, Praha 2012, ISBN: 978-80-904045-4-0
D: B. Heřmanský, I. Štoll: Energie pro 21. století, ČVUT 1992, ISBN: 80-01-00817-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi