Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:52:47
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy zpracování a využití uhlí a plynu

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení zpracování a využití uhlí a plynu. Předmět je rámcově rozdělen na dva učební bloky. V první části jsou studentům podány informace o vzniku a těžbě uhlí s jeho následným využitím v technologických procesech jako jsou např. zplyňování, zkapalňování a koksování. Porozumění těchto procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného základnímu analytickému rozboru černého i hnědého uhlí. Nedílnou součástí první části předmětu je také blok věnovaný záchytu a uskladňování CO2, vznikajícího při spalování fosilních paliv. V druhé části jsou studentům přednášeny základní vlastnosti topných plynů a jejich využití. Velký důraz je kladen na využítí zemního plynu jako energetické i chemické suroviny. V závěru druhého přednáškového bloku jsou studenti seznámeni s plynnými biopalivy jako jsou např. bioplyn nebo biomethan a s využitím vodíku v palivových článcích.

Sylabus

1. Uhlí a další pevná paliva - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití, limitující faktory
2. Vlastnosti pevných paliv a jejich hodnocení, klasifikace uhlí
3. Těžba, úprava a doprava uhlí
4. Pyrolýza uhlí a pevných paliv, výroba koksu
5. Zpracování a využití produktů pyrolýzy a koksování
6. Zplyňování paliv.
7. Spalování uhlí, uhlí v energetice, problematika CO2
8. Topné plyny - vlastnosti a klasifikace
9. Zemní plyn - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití
10. Těžba a úprava zemního plynu
11. Zemní plyn jako energetická a chemická surovina
12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů
13. Netradiční topné plyny - bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu
14. Palivové články

Literatura

Z: Roubíček, V.; Buchtele, J. Uhlí zdroje-procesy-využití; Montanex: Ostrava, 2002, ISBN: 80-7225-063-9.
Z: Svoboda, A.; a kol. Plynárenská příručka; Gas: Praha, 2002, ISBN: 80-902339-6-1.
D: Farrenkopf, M. Koks Die Geschichteeines Wertstoffes; Bochum, 2003, ISBN: 3-921533-90-2.
D: Mokhatab, S.; Poe, W.; Speight, J. Handbook of natural gas transmission and processing; Elsevier: Burlington, 2006, ISBN: 978-0123869142.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi