Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:29:20
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216003/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy zpracování a využití uhlí a plynu

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení zpracování a využití uhlí a plynu. Předmět je rámcově rozdělen na dva učební bloky. V první části jsou studentům podány informace o vzniku a těžbě uhlí s jeho následným využitím v technologických procesech jako jsou např. zplyňování, zkapalňování a koksování. Porozumění těchto procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného základnímu analytickému rozboru černého i hnědého uhlí. Nedílnou součástí první části předmětu je také blok věnovaný záchytu a uskladňování CO2, vznikajícího při spalování fosilních paliv. V druhé části jsou studentům přednášeny základní vlastnosti topných plynů a jejich využití. Velký důraz je kladen na využítí zemního plynu jako energetické i chemické suroviny. V závěru druhého přednáškového bloku jsou studenti seznámeni s plynnými biopalivy jako jsou např. bioplyn nebo biomethan a s využitím vodíku v palivových článcích.

Sylabus

1. Uhlí a další pevná paliva - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití, limitující faktory
2. Vlastnosti pevných paliv a jejich hodnocení, klasifikace uhlí
3. Těžba, úprava a doprava uhlí
4. Pyrolýza uhlí a pevných paliv, výroba koksu
5. Zpracování a využití produktů pyrolýzy a koksování
6. Zplyňování paliv.
7. Spalování uhlí, uhlí v energetice, problematika CO2
8. Topné plyny - vlastnosti a klasifikace
9. Zemní plyn - vznik, výskyt, historie a budoucnost využití
10. Těžba a úprava zemního plynu
11. Zemní plyn jako energetická a chemická surovina
12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů
13. Netradiční topné plyny - bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu
14. Palivové články

Literatura

Z: Roubíček, V.; Buchtele, J. Uhlí zdroje-procesy-využití; Montanex: Ostrava, 2002, ISBN: 80-7225-063-9.
Z: Svoboda, A.; a kol. Plynárenská příručka; Gas: Praha, 2002, ISBN: 80-902339-6-1.
D: Farrenkopf, M. Koks Die Geschichteeines Wertstoffes; Bochum, 2003, ISBN: 3-921533-90-2.
D: Mokhatab, S.; Poe, W.; Speight, J. Handbook of natural gas transmission and processing; Elsevier: Burlington, 2006, ISBN: 978-0123869142.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi