Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:37:37
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216006/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie ochrany ovzduší

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Pavel Machač, CSc.
Ing. Marek Staf, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Základy ochrany ovzduší
2. Nástroje aplikované pro ochranu ovzduší
3. Odprašování odpadních plynů
4. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin
6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin
7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin
8. Procesy regeneratiní
9. Emise oxidů dusíku. Primární opatření ke snižování NOx
10. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOx a kombinované procesy
11. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů
12. Základy fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)
13. Biologické procesy v ochraně ovzduší
14. Opatření k omezování emisí z motorových vozidel

Literatura

Z:Vejvoda J., Machač P., Buryan P: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X
Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W: Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
Z:Moser R.E: Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.
Z:Moser et al: Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.,U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.
Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E: Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.
Z:Borrego C: Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994
D:Vladyka J., Pětioký K: Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,
D:Garrison F., Wells W: Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi