Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 22:13:26
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216008/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Čištění plynu

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Anotace

Předmět popisuje základní technologie úpravy a zpracování hořlavých plynů vznikajících při termochemické konverzi pevných paliv a je zaměřen na procesy karbonizace a zplyňovaní uhlí a biomasy. Předmět se skládá z několika odborných okruhů zahrnujících chlazení, odprašování, chemickou konverzi, absorpci a adsorpci, názorně ukazujících jejich použití v reálných technologických procesech zaměřených na odstraňovaní řady nežádoucích sloučenin z hořlavých plynů. Součástí předmětu jsou základní výpočty a popis technologických postupů úpravy a čištění plynu.

Sylabus

1. Teplo a způsoby jeho přenosu. Výpočet koeficientů přenosu a prostupu tepla.
2. Výměníky tepla a jejich klasifikace, definice základních parametrů.
3. Přímé a nepřímé výměníky tepla a jejich aplikace.
4. Definice disperzních systémů, analýza prachových částic.
5. Odstraňování prachu, filtrace, účinnost odstraňování prachových částic.
6. Průmyslové separátory prachu (usazovací komory, elektrofiltry, cyklony, aplikace bariérových filtrů).
7. Teoretické základy procesu absorpce a její aplikace pro čištění plynu.
8. Teoretické základy adsorpce a její aplikace pro čištění plynu (TSA, PSA procesy).
9. Aplikace chemické konverze nežádoucích látek při čištění plynu.
10. Dusíkaté sloučeniny v hořlavých plynech a jejich odstraňování.
11. Formy sirných sloučenin a jejich distribuce v hořlavých plynech, zpracování plynů s vysokou koncentrací sirovodíku.
12. Průmyslové technologie odstraňování sirných sloučenin z hořlavých plynů.
13. Vlhkost v plynu, absorpční a adsorpční technologie jeho sušení.
14. Nejpoužívanější technologie čištění hořlavých plynů.

Literatura

Z: Šimánek J.: Čistění plynu I, Chlazeni a odlučováni prachu, VŠCHT Praha, 1987, ISBN: 80-7080-033-X.
Z: Šimánek J.: Čistění plynu II, VŠCHT Praha, 1987, ISBN: 80-7080-033-X.
D: Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 9788070807781.
D: Bejan A:, Kraus A.D.:Heat transfer handbook, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-471-39015-1.
D: Sutherland K: Filters and Filtration Handbook, 5th Edd., 2008, Elsevier Ltd., ISBN: 978-1-8561-7464-0.
D: Kohl L.H., Nielsen B.R.: Gas Purification, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1997, ISBN-13: 978-0-88415-220-0.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi