Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:56:11
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Plynárenství

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na chemické a energetické využití zemního plynu. Studenti jsou zde seznamování se složení zemních plynů, jeho vznikem, těžbou a úpravou tak, aby mohl být transportován na velké vzdálenosti, resp. uskladňován v podzemních zásobnících a využíván jako chemická a energetická surovina.

Sylabus

1. Úvod. Teorie vzniku zemního plynu, migrace a akumulace
2. Těžba zemního plynu
3. Úprava zemního plynu na kvalitu přepravní soustavy
4. Nekonvenční zdroje zemního plynu
5. Zkapalněný zemní plyn
6. Stavové a transportní vlastnosti plynů
7. Výpočet kompresibilitního faktoru
8. Kvalitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích
9. Kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích
10. Odorizace zemního plynu
11. Přeměna zemního plynu na kapalné uhlovodíky
12. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - výroba syntézního plynu
13. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - přímé využití zemního plynu
14. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - nepřímé využití zemního plynu


Literatura

Z: Kidnay A. J. a kol.: Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.
Z: Mokhatab S. a kol.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2015.
D: Wang X., Economides M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2009.
D: Kolektiv; Plynárenská příručka; GAS s.r.o., Praha 1997


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi