Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:36:04
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216013/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie uhlí

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.

Anotace

V předmětu se vyučují základní informace o nalezištích uhlí, technologiích jeho těžby a úpravy a informace o základních technologiích využití uhlí (spalování, zplyňování, zkapalňování, výroba aktivního uhlí). Součástí výuky je také jedna přednáška o výrobě a využití alternativních paliv na bázi obnovitelných zdrojů energií.

Sylabus

1. Podíl uhlí mezi primárními zdroji energie, uhlí jako zdroje energie a chemická surovina
2. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí, úpravnické postupy
3. Technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí
4. Oblasti použití uhlí v minulosti, současnosti a budoucnosti
5. Postupy zplyňování uhlí, typy zplyňovacích zařízení
6. Postupy čištění a zpracování vyrobeného plynu
7. Postupy přímého zkapalňování uhlí
8. Postupy nepřímého zkapalňování uhlí
9. Výroba koksu z uhlí
10. Využití uhlí k energetickým účelům, spalovací procesy
11. Typy spalovacích zařízení různých výkonů, jejich výhody a nevýhody
12. Vznik škodlivin při spalování uhlí, primární možnosti jejich omezování
13. Technologie záchytu CO2 ze spalin a jeho ukládání do podzemí

Literatura

Z.: Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002
Z.: K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
D.: K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
D.: Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi