Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 13:33:28
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N216023/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Zpracování odpadních plynů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Pavel Machač, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru zpracování odpadních plynů. Jedná se hlavně o pochopení technologických schémat, v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů z odpadních plynů. Pozornost je věnována také možnému využití vedlejších produktů zpracování.

Sylabus

1. Strategie ochrany ovzduší.
2. Vybrané legislativní nástroje v ochraně ovzduší. Výpočty emisí znečišťujících látek.
3. Snižování emisí tuhých znečišťujících látek.
4. Snižování emisí oxidů síry.
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin.
6. Aparáty odsiřovacích procesů, jejich konstrukce a vybavení.
7. Ostatní neregenerační procesy odsiřování spalin - vedlejší produkty.
8. Regenerační a kombinované procesy odsiřování spalin.
9. Vznik a potlačování vzniku emisí oxidů dusíku.
10. Chemické procesy snižování emisí oxidů dusíku. Katalyzátory pro oxidy dusíku a aplikace.
11. Zpracováníní odpadních plynů ze spalovacích procesů.
12. Fyzikálně chemické procesy při separaci vedlejších produktů.
13. Biologické procesy aplikovatalné v ochraně ovzduší.
14. Emise motorových vozidel a jejich omezování.

Literatura

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X
Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
Z:Moser R.E.,Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.
Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.:U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.
Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E.,Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.
D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,
D:Garrison. F, Wells.W., Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi