Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 00:57:40
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Průmyslové odpadní vody

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní znalosti o nakládání s průmyslovými odpadními vodami, seznamuje je s rozdílem mezi městskými a průmyslovými čistírnami odpadních vod. V přednáškách je věnována zvýšená pozornost fyzikálně-chemickým metodám čištění, možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech. Studenti jsou uvedeni do problematiky odpadních vod v konkrétních průmyslových odvětvích, významných z vodohospodářského hlediska.

Sylabus

1. Úvod do vodního hospodářství v průmyslu: zdroje odpadních vod (OV), přístup k nakládání s nimi; předčištění OV; vyrovnání průtoků a koncentrací.
2. Odstranění nerozpuštěných látek: sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, separace ropných látek.
3. Membránové separační procesy.
4. Koagulace, neutralizace a srážení.
5. Iontová výměna.
6. Adsorpce, extrakce, stripování.
7. Chemická oxidace a redukce, mokrá oxidace, moderní oxidační procesy.
8. Biologické čištění průmyslových OV.
9. OV z těžby a zpracování rud a uhlí.
10. OV z metalurgie, povrchové úpravy kovů a tepelného zpracování uhlí.
11. Chladící vody a OV z elektráren.
12. OV z ropných rafinérií a chemického průmyslu.
13. OV z výroby buničiny a papíru, textilního a koželužského průmyslu, z výroby skla.
14. OV z potravinářského průmyslu, z výroby bioethanolu, z kafilérií.

Literatura

Z:Malý J.,Hlavínek P.,Čištění průmyslových odpadních vod,NOEL 2000 s.r.o.,Brno,1996,8086020053
D:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi