Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:43:53
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N217005/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Distribuční sítě a stokování

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace

Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na vodní zdroje, jejich jímání a akumulaci, včetně umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Neoddělitelnou částí je i návrh distribučních řadů a výpočet potřeby pitné vody. Pozornost je věnována též kvalitě dopravované pitné vody potrubím. Druhá část se věnuje dopravě odpadních vod, materiálům, provozu a údržbě stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti.

Sylabus

1. Požadavky na jakost vody
2. Jímání podzemních vod, kapacita vodních zdrojů
3. Jímání povrchových vod, ochrana vodních zdrojů, umělá infiltrace
4. Akumulace a doprava pitné vody
5. Materiály a objekty vodovodních sítí
6. Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace
7. Faktory ovlivňující průběh koroze
8. Způsoby ochrany proti korozi
9. Kvalita vody ve vodárenských sítích
10. Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech
11. Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém
12. Materiály stokových sítí
13. Objekty a zařízení ve stokových sítích
14. Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

Literatura

D:Sullivan P.etal.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia,2005,0750678763
D:Farley M.,Trow S.,Losses in Water Distribution Networks, IWA,2003,1900222116

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi