Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:20:20
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N217009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Biologické čištění odpadních vod

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace

Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod.

Sylabus

1. Složení splašků a městských odpadních vod; legislativa ČR; směrnice EU
2. Uspořádání technologické linky čistírny městských odpadních vod
3. Hrubé předčištění odpadních vod
4. Principy gravitační sedimentace, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží
5. Biochemické principy procesů odstraňování základních forem znečištění odpadních vod
6. Kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, růstové strategie
7. Aktivační proces: princip tvorby aktivovaného kalu,rozdělení reaktorů
8. Aktivační proces: přestup kyslíku do vody, parametry popisující tento děj
9. Aktivační proces: pneumatické aerační systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu, aerační elementy
10. Aktivační proces: separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení, separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích, membránové separátory
11. Aktivační proces: systémy biologického odstraňování nutrientů, technologické varianty, zásady dimenzování
12. Biofilmové procesy: vznik a vlastnosti biofilmu, princip činnosti a konstrukce
13. Biofilmové procesy: zásady dimenzování,čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofil
14. Operace a zařízení terciárního čištění

Literatura

Z:van Haandel A.C., van der Lubbe J.G.M.,Handbook of Biological Wastewater Treatment,IWA Publishing,London,2012,9781780400006
D:Chudoba J.,Dohányos M.,Wanner J.,Biologické čištění odpadních vod,SNTL Praha,1991,9788003006113
D:Quasim C.R.,Wastewater Treatment Plants:Planning, Design, and Operation,Second Edition,CRC Press,Cat.No.TX66885,1566766885
D:Vesilind A.P.,Wastewater treatment plant design-textbook,IWA Publishing,London 1843390248

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi