Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:44:47
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N217026/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Biodegradace a ekotoxicita

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Dana Pokorná, CSc.
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

Problematika biologické rozložitelnosti organických látek ve vodách z hlediska ochrany životního prostředí. Principy biologické rozložitelnosti v aerobních a v anaerobních podmínkách. Další procesy týkající se biologické rozložitelnost. Metodika stanovení aerobní a anaerobní rozložitelnosti. Vztah mezi biodegradabilitou a toxicitou organických látek. Toxicita a testy toxicity. Specifikace toxicity and vybrané testovací organismy. Základní baterie testů toxicity, využití testů toxicity v praxi.

Sylabus

1. Organické látky ve vodách.
2. Principy stanovení biologické rozložitelnosti org. látek v aerobním prostředí.
3. Biologická rozložitelnost organických látek v aerobním prostředí.
4. Vztah mezi strukturou org.látek a jejich biologickou rozložitelností.
5. Testy biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí.
6. Přehled legislativy a norem týkající se testů biologické rozložitelnosti v aerobním prostředí.
7. Fáze anaerobního rozkladu org. látek, vlastnosti a vzájemné vztahy zúčastněných mikrobiálních skupin.
8. Termodynamika anaerobních reakcí a úloha vodíku v anaerobním rozkladu, biochemie tvorby methanu.
9. Základní principy rozkladu xenobiotik a toxických organických látek (aromáty, chlorované látky, PCB apod.
10. Testy anaerobní biologické rozložitelnosti, provozní aplikace biologického rozkladu xenobiotik a problémových látek.
11. Biogeochemický cyklus síry a jeho biotechnologické využití pro rozklad problémových látek a detoxikaci těžkých kovů.
12. Úvod do toxicity, specifikace (akutní, chronická).
13. Testy toxicity a jejich využití v praxi I.
14. Testy toxicity a jejich využití v praxi II. (videoukázky).

Literatura

Z: Pitter P.,Chudoba J.,Biodegradability of organic substances in the aquatic environment,CRC Press,New York 1990,0849351316
Z: Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,2003,8070805218
D: ČSN EN ISO 9439 (75 7771). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého. 2001.
D: ČSN EN ISO 9888 (75 7772). Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda). 2000.
D: ČSN ISO 10707 (75 7773). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách). 1996.
D: ČSN EN ISO 9887 (75 7774). Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS). 1996.
D: ČSN EN ISO 7827 (75 7775). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 1999.
D: ČSN EN ISO 11733 (75 7777). Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem. 1999.
D: ČSN ISO 10708 (75 7779). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách). 1999.
D: ČSN ISO 14593 (75 7780). Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda). 2005.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi