Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:56:50
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N217027/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Anaerobní čistírenské procesy

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Anotace

Anaerobní čistírenské procesy jsou efektivní alternativou aerobním procesům čištění odpadních vod a zpracování kalů a ostatních organických odpadů. Jejich hlavní předností jsou nízké provozní náklady ve srovnání s aerobními a především konverze organického znečištění do energeticky bohatého bioplynu. V rámci přednášek budou probrány nejdůležitější teoretické a praktické aspekty anaerobních procesů tak, aby posluchač získal všechny potřebné informace porozumění a praktickou aplikaci anaerobních procesů v čistírenské praxi.

Sylabus

1. Základní principy anaerobního rozkladu organických látek
2. Tvorba metanu a regulační mechanizmy anaerobního rozkladu
3. Interakce nejdůležitějších faktorů
4. Problematika síry v anaerobních procesech
5. Modelování anaerobních procesů
6. Metanizační nádrže pro anaerobní stabilizaci kalů a suspenzí
7. Reaktory pro anaerobní čištění odpadních vod
8. Anaerobní čištění odpadních vod
9. Kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod
10. Anaerobní stabilizace kalů
11. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu
12. Kontrola a řízení procesu
13. Možnosti intenzifikace anaerobních procesů
14. Bioplyn a jeho využití, technické řešení plynového hospodářství

Literatura

Z:Dohányos M.,Zábranská J.,Jeníček P.,Fialka P.,Kajan M.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000,Brno,1998,8086020193
D:F.Straka a kol.,Bioplyn,GAS s.r.o.,Říčany,2003,8073280299
D:Eckenfelder et al. (Eds.),Water Quality Management Library,Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes.,W.W. TECHNOMIC Publishing Company, Inc.,Lancaster PA USA,1998,877629420
D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1),IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes,IWA Publishing,London,2002,1900222914

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi