Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:52:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy energetiky

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Ing. Eva Mištová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů přeměny energie na teplo a práci. Základem je využití zákonů termodynamiky pro energetická zařízení (Clausius-Rankinův cyklus). Popis jednotlivých zařízení v energetice (kotel, turbína, chladící okruh), důležitou kapitolou je úprava vody pro energetická zařízení (předúprava, ionexy, membránové procesy) a protikorozní opatření v energetice dále pak zmírnění ekologické zátěže z energetiky(odsiřování spalin). Součástí předmětu je také seznámení se se základy chlazení na nízké a velmi nízké teploty. V seminářích se předmět zaměřuje na spalování paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu) a termodynamiku vody a vodní páry (termická účinnost, H-S diagram).

Sylabus

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy přeměny energie, obnovitelné zdroje.
2. První věta termodynamická, teplo a práce.
3. Druhá věta termodynamická, Carnotův cyklus.
4. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení, tepelná čerpadla.
5. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry, PT, PV,TS, HS.
6. Clausius-Rankinův cyklus, schema, termická účinnost, termodynamická účinnost.
7. Výroba páry, kotle, parní generátory, dodatkové výhřevné plochy.
8. Energetická zařízení, klasická elektrárna, jaderná elektrárna, kombinovaný cyklus.
9. Chladící okruhy v energetice a chemickém průmyslu, druhy okruhů, ztráty vody.
10.Úprava vody pro energetiku a průmyslové účely, filtrace, čiření, deionizace, demineralizace.
11.Kondicionace vody pro PG, úprava chladící vody.
12.Ionexové a membránové technologie při úpravě vody,ionexy, reverzní osmóza, nanofiltrace.
13.Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení.
14.Energetika-ekonomie-ekologie. Ekologické dopady energetických výrob a jejich minimalizace.

Literatura

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
D:M.CH.Karapetijens: Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953
D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765
D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi