Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:47:03
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N218005/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Úprava napájecích a užitkových vod

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na úpravu průmyslových vod, napájecích vod pro enetgetiku, průmysl (např. galvanotechniku, elektrotechniku a pos.) včetně potravinářství, farmacie a úpravu odpadních vod. Současně jsou zahrnuty informace o působení vody při spalovacích procesech, informace o korozním působení vod na průmyslové materiály včetně procesů úpravy vody prováděné s cílem tyto problémy eliminovat, včetně přehledu diagnostických metod degradačního působení vod.

Sylabus

1. Výroba, potřeba a spotřeba elektrické energie; hledisko ekonomické a ekologické.
2. Clausius-Rankinův cyklus;T-s a H-s diagram vodní páry.
3. Schema parovodního-okruhu v elektrárně; T-s diagram.
4. Úprava přídavné, oběhové a odpadní vody v jaderné elektrárně.
5. Chování součástí vod při průmyslovém a energetickém použití.
6. Úprava vody pro průmyslové účely; filtrace, čiření, srážení.
7. Chladící okruhy v energetice; úprava vody.
8. Membránové postupy desalinace vody; elektrodialyza
9. Reverzní osmoza, nanofiltrace
10. Iontová výměna, vlastnosti ionexů, oblasti použití.
11. Provoz ionexové kolony; sorpce,praní, regenerace, vymytí.
12. Ionexové postupy - odstranění (Ca + Mg),dekarbonizace,deionizace, demineralizace.
13. Úprava pitné vody ionexy; odstranění dusičnanů.
14. Selektivní sorpce kovů ( kationtů i aniontů) z odpadních vod pomocí sorbentů.

Literatura

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765
D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi