Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:16:28
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N218017/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Speciální separační metody v úpravě vody

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Helena Parschová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Je zaměřen na získání znalostí úpravy vody z hlediska technologického, ekonomického i ekologického. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům, dále destilaci, srážení, čiření a elektrochemickým postupům.

Sylabus

1. Technická, ekonomická a ekologická vhodnost různých desalinačních postupů
2. Destilace, srážecí procesy
3. Elektrochemické procesy
4. Elektromembránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost
5. Tlakové membránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost
6. Iontová výměna, výroba ionexů, vlastnosti ionexů
7. Rovnováha, selektivita, kinetika a kolonová dynamika iontové výměny
8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí
9. Ionexové postupy - změkčování dekarbonizace, deionizace, demineralizace
10. Příprava ultra-čisté vody, elektrodeionizace
11. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou
12. Selektivní sorpce aniontů
13. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty
14. Anorganické sorbenty - vlastnosti a použití

Literatura

R:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,9788070807057
R:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,0486687848
R:Bernauer B. a kol.,Membránové procesy,VŠCHT Praha,2012,9788070808085
R:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966,0461466
R:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976,2100276
A:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
A:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,8070806249
A:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,0470854456
A:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,0815512058

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi