Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:44:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Alternativní zdroje energie I

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu tepla a transportních paliv při využití energetického potenciálu biomasy, odpadů, solárně-termických a geotermálních systémů pomocí inovativních technologií s možností vytěsnit emise skleníkových plynů.

Sylabus

1. Teplo a práce, elektromagnetické záření, vyzařování těles, skleníkové plyny a teplota země
2. Klasické a alternativní zdroje tepla, uhlíková stopa, energetická politika a podpora,
3. Obnovitelné zdroje, potenciály, koncentrace, ekonomika projektů, prostá návratnost
4. Biomasa, energetický obsah, vliv vlhkosti, výroba tepla a kogenerace, potenciál
5. Lisovaná a tuhá paliva z fytomasy, úprava a specifikace, technický rozbor, stavy paliv
6. Přímé spalování a účinnost, termochemická přeměna, kotle a regulace, bilance spalování
7. Transportní paliva ze zplyněné biomasy, bioplyn z anaerobní digesce, exergická účinnosti
8. Bioplyn z anaerobní digesce, kogenerační jednotky na bioplyn, produkce metanu
9. Energetické využití odpadů, spalovny, posouzení odpadu podle ternárního diagramu
10. Slunce, sluneční úhly, výška a azimut, přímé a difuzní ozáření, tok energie a záchyt
11. Teplo ze solárních kolektorů, účinnost, rekuperace tepla, bilance kolektoru
12. Navrhování a bilancování solárních soustav pro přípravu TV a přitápění, cena solárního tepla
13. Geotermální zdroje tepla, hydrotermální systémy, tepelné čerpadlo a topný faktor
14. Skladování tepelné energie, fyzické teplo, fázové a chemické akumulátory, podzemní zásobníky.

Literatura

R:Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X
A:Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,978-80-239-8823-9
A:Cihelka J.: Solární tepelná technika, Nakl. T.Malina, Praha, 1994,80-900759-5-9
A:Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5
A:Godfrey Boyle:Renewable Energy,Oxford University Press,2004,0-19-926178-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi