Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:22:52
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N218026A/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Alternativní zdroje energie I

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu tepla a transportních paliv při využití energetického potenciálu biomasy, odpadů, solárně-termických a geotermálních systémů pomocí inovativních technologií s možností vytěsnit emise skleníkových plynů.

Sylabus

1. Teplo a práce, elektromagnetické záření, vyzařování těles, skleníkové plyny a teplota země
2. Klasické a alternativní zdroje tepla, uhlíková stopa, energetická politika a podpora,
3. Obnovitelné zdroje, potenciály, koncentrace, ekonomika projektů, prostá návratnost
4. Biomasa, energetický obsah, vliv vlhkosti, výroba tepla a kogenerace, potenciál
5. Lisovaná a tuhá paliva z fytomasy, úprava a specifikace, technický rozbor, stavy paliv
6. Přímé spalování a účinnost, termochemická přeměna, kotle a regulace, bilance spalování
7. Transportní paliva ze zplyněné biomasy, bioplyn z anaerobní digesce, exergická účinnosti
8. Bioplyn z anaerobní digesce, kogenerační jednotky na bioplyn, produkce metanu
9. Energetické využití odpadů, spalovny, posouzení odpadu podle ternárního diagramu
10. Slunce, sluneční úhly, výška a azimut, přímé a difuzní ozáření, tok energie a záchyt
11. Teplo ze solárních kolektorů, účinnost, rekuperace tepla, bilance kolektoru
12. Navrhování a bilancování solárních soustav pro přípravu TV a přitápění, cena solárního tepla
13. Geotermální zdroje tepla, hydrotermální systémy, tepelné čerpadlo a topný faktor
14. Skladování tepelné energie, fyzické teplo, fázové a chemické akumulátory, podzemní zásobníky.

Literatura

R:Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X
A:Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,978-80-239-8823-9
A:Cihelka J.: Solární tepelná technika, Nakl. T.Malina, Praha, 1994,80-900759-5-9
A:Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5
A:Godfrey Boyle:Renewable Energy,Oxford University Press,2004,0-19-926178-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi