Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:30:47
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N218027/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Alternativní zdroje energie II

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu silové elektrické energie a hledá potenciální řešení pomocí znalostí inovativních energetických systémů, jejich fyzikálních principů, ekonomiky, vlivu na životní prostředí a integrace do nadnárodních energetických soustav.

Sylabus

1. Elektřina a magnetismus, stejnosměrný a třífázový systém, generátory, silové rozvody
2. Energetické a ekologické hodnocení, kapacitní faktor, návratnost ERoEI, krok učení technologie
3. Udržitelná jaderná energie, fuzní a rychlé množivé reaktory, jaderné odpady, externality zdrojů
4. Zákon o odporovaných zdrojích energie, výkupní ceny a bonusy, ekonomické hodnocení
5. Fotovoltaické systémy, modularita, elektrická charakteristika článků, vliv teploty a zastínění
6. Síťové a ostrovní systémy, koncentrační fotovoltaické systémy, hodnocení výkonnosti
7. Koncentrační solárně-termické systémy, hybridizace, měrné náklady elektřiny
8. Větrné elektrárny, vztlakové a odporové systémy,off-shore parky, ekologické vlivy, rychloběžnost
9. Oceánická energie: slapové a osmotické elektrárny, konvertory energie z mořských vln
10. Geotermální elektrárny, bilancování těžby z HDR a teplotní obnova prochlazené horniny
11. Vodní elektrárny, posouzení hydroenergetického potenciálu toků, volba turbiny
12. Transformace el. energie z biomasy přes C-R cyklus, kospalování , kogenerace,
13. Transformace el. energie z biomasy přes plynový cyklus, motor, turbina a palivový článek
14. Integrace zdrojů, inteligentní sítě Smart grid, akumulace elektrické energie

Literatura

A: Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf
D: Henze A., Hillebrand W.: Elektrický proud ze slunce, HEL Ostrava, 2000, 80-86167-12-7
D: Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,2007,978-80-239-8823-9
D: Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X
D: Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi