Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:53:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N240028/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Modelování pro ochranu životního prostředí

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Veronika Rippelová, Ph.D.

Anotace

V předmětu „Modelování pro životní prostředí“ se studenti setkají s aplikací jednoduchých principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika pro ekosystémy a zdraví člověka. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním (popř. horninovým) prostředím.

Sylabus

1. Úvod do chemodynamiky-životní prostředí a polutant, multimediální modely
2. Rovnovážná distribuce látek v ŽP, distribuční koeficienty, intermediální transport
3. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn
4. Rovnováha v horninovém prostředí-sorpční koeficienty, retardační faktor
5. Rovnováha v přírodních systémech mezi abiotickými složkami a biotou
6. Intramediální transportní procesy, degradace
7. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn-pevná fáze
8. Aplikace modelováni na dekontaminační technologie
9. Zdroje dat
10. Program RISC a riziková analýza I
11. Program RISC a riziková analýza II
12. Program GWB
13. Program Modflow, BIOCHLOR a další programy pro modelování kontaminace v žp
14. Ekologický audit

Literatura

D: Mackay, D.; Multimedia Environmental models - The Fugacity Approach; CRC Press, 2001, ISBN: 1-56670-542-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi