Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:01:33
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N251005/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Laboratoř paliv

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Martin Staš, Ph.D.

Anotace

Laboratoře doplňují předmět „Analýza paliv“. Cílem laboratoří je naučit studenty stanovit různé vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv.

Sylabus

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných, kapalných a plynných paliv. Student absolvuje seminář o zásadách vypracování protokolů a úvodní seminář o ropných produktech. Poté absolvuje 10 přidělených laboratorních prací ze seznamu 24 vypsaných prací. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.
1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv
2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv
3. Stanovení obsahu kyslíku a vody v lihobenzínových směsích
4. Reologie ropných frakcí
5. Hustota ropných produktů (automat + piknometr)
6. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí
7. Obsah síry dle Eschke
8. Kalorimetrie - spalné teplo, výhřevnost
9. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti
10. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí
11. Těžké topné oleje - spalné teplo, výhřevnost, obsah popela a síry
12. Stanovení korozivity petrochemických výrobků
13. IČ spektrometrie - stanovení oktanového čísla, typu oleje
14. Emise ze spalování plynných paliv

Literatura

Není

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi