Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 02:05:19
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Biotechnologie I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou nejprve obecně
seznámeni s podstatou biotechnologií a jejich klasifikací. Následně jsou probírány jednotlivé prvky
biotechnologického procesu na modelu s mikrobním producentem zahrnující výběr surovin, přípravu
průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikrorganismus, uspořádání procesů a jejich
regulaci. Samostatná část je věnována odlišnostem procesů spojených a použitím rostlinných nebo živočišných
buněk. Obecné poznatky jsou dále detailně rozvedeny na konkrétních příkladech procesů pro produkci
významných sloučenin, respektive dekontaminaci životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát
věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.

Sylabus

1. Úvod do problematiky, vysvětlení pojmů, klíčová historická data
2. Členění biotechnologií, celkový přínos biotechnologií
3. Přehled základních technik přípravy biologického činitele
4. Technologické, ekonomické a bezpečnostní požadavky na průmyslový mikroorganismus
5. Suroviny pro biotechnologie
6. Vývoj a příprava kultivačních médií
7. Design základních typů bioprocesu
8. Základní principy izolace a purifikace biotechnologických produktů
9. Kultivace rostlinných a živočišných buněk
10. Příklady průmyslové produkce aminokyselin
11. Příklady průmyslové produkce vitamínů a nukleotidů
12. Příklady průmyslové produkce antibiotik
13. Příklady průmyslové produkce alkaloidů
14. Environmentální biotechnologie

Literatura

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Academic Press, London, 2007, 0123735815
D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, 9780471799306

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi