Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:55:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N319004/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Biotechnologie I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou nejprve obecně
seznámeni s podstatou biotechnologií a jejich klasifikací. Následně jsou probírány jednotlivé prvky
biotechnologického procesu na modelu s mikrobním producentem zahrnující výběr surovin, přípravu
průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikrorganismus, uspořádání procesů a jejich
regulaci. Samostatná část je věnována odlišnostem procesů spojených a použitím rostlinných nebo živočišných
buněk. Obecné poznatky jsou dále detailně rozvedeny na konkrétních příkladech procesů pro produkci
významných sloučenin, respektive dekontaminaci životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát
věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.

Sylabus

None

Literatura

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Academic Press, London, 2007, 0123735815
D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, 9780471799306

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi