Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:51:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Fyziologie průmyslových mikroorganismů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Alena Čejková, CSc.

Anotace

Mikroorganismy jsou zastoupeny ve všech ekosystémech, tvoří největší podíl biomasy na Zemi. Disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologických procesech. Znalost jejich buněčné architektury, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících jejich růst a množení je základním předpokladem pro jejich aplikace. Předmětem výuky je představení možností vedoucích k upevnění (posílení) požadované (biosyntetické, biodegradační, biotransformační)vlastnosti mikroorganismu.

Sylabus

1. Základní strukturální typy živých soustav
2. Funkční anatomie prokaryotní buňky
3 Funkční anatomie eukaryotní buňky
4. Buněčná výživa a její vztah k buněčným funkcím
5. Buněčný metabolismus, typy buněčné fyziologie
6. Typy buněčných reakcí
7. Transportní mechanismy buňky
8. Fyziologie růstu buněk a buněčných populací
9. Buněčná diferenciace
10.Buňka a vnější prostředí, část 1.
11.Buňka a vnější prostředí, část 2.
12.Buněčné regulace, základní regulační mechanismy.
13.Regulace metabolických dějů
14.Účelové chování prokaryotní buňky

Literatura

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765
D:Maier R.M.,Environmental Microbiology,2nd edition,Academicc Press,Tucson,2009,0123705198
D:White D.,The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes,3rd edition,Oxford University Press,NewYork,2006,0195301684
D:Moat A.G.,Microbial Physiology,4th edition,Willey-Liss Inc.,New York,2002,0471394831

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi