Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:56:21
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N319006/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Fyziologie průmyslových mikroorganismů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Alena Čejková, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Mikroorganismy jsou zastoupeny ve všech ekosystémech, tvoří největší podíl biomasy na Zemi. Disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologických procesech. Znalost jejich buněčné architektury, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících jejich růst a množení je základním předpokladem pro jejich aplikace. Předmětem výuky je představení možností vedoucích k upevnění (posílení) požadované (biosyntetické, biodegradační, biotransformační)vlastnosti mikroorganismu.

Sylabus

1. Základní strukturální typy živých soustav
2. Funkční anatomie prokaryotní buňky
3 Funkční anatomie eukaryotní buňky
4. Buněčná výživa a její vztah k buněčným funkcím
5. Buněčný metabolismus, typy buněčné fyziologie
6. Typy buněčných reakcí
7. Transportní mechanismy buňky
8. Fyziologie růstu buněk a buněčných populací
9. Buněčná diferenciace
10.Buňka a vnější prostředí, část 1.
11.Buňka a vnější prostředí, část 2.
12.Buněčné regulace, základní regulační mechanismy.
13.Regulace metabolických dějů
14.Účelové chování prokaryotní buňky

Literatura

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765
D:Maier R.M.,Environmental Microbiology,2nd edition,Academicc Press,Tucson,2009,0123705198
D:White D.,The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes,3rd edition,Oxford University Press,NewYork,2006,0195301684
D:Moat A.G.,Microbial Physiology,4th edition,Willey-Liss Inc.,New York,2002,0471394831

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi