Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:05:51
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N319016/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Bioinženýrství II

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jan Páca, DrSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení biologických procesů a jejich aplikací v jednotkových operacích biotechnologických výrob. Základem je kvantitativní popis tvorby, konservace a transformace energie v buňkách v průběhu růstu buněk a tvorby produktu. V návaznosti na znalosti z Bioinženýrství I pak předmět rozvíjí hlubší porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy spolu se schopností volby vhodných typů zařízení a jejich sestavení do výrobní linky.

Sylabus

1. Vznik a přenos energie v buňce - základní principy
2. Spřažení reakcí a reakčních systémů. Maintenance energie a endogenní metabolismus.
3. Odlišnosti buněčné energetiky z hlediska dráhy přenosu a finálního akceptoru elektronů
4. Transformace, transdukce a konservace energie v buňce a tvorby produktů.
5. Energetické spřažení v průběhu růstu buněk a tvorby produktů.
6. Regulace dílčích metabolických systémů.
7. Tvorba tepla v průběhu mikrobního procesu. Tepelná bilance bioreaktoru.
8. Bioreaktory s mechanickým mícháním - typy, modely, aplikace.
9. Bioreaktory s pneumatickým a hydraulickým mícháním - typy, modely, aplikace.
10. Speciální bioreaktory pro kultivace mikrobních , rostlinných a tkáňových buněk.
11. Měření a regulace provozu bioreaktorů. Konstrukční prvky.
12. Přípravné operace a zařízení biotechnol. výrob.
13. Dokončovací operace a zařízení biotechnologických výrob.
14. Speciální procesy, zařízení a jejich praktické aplikace. Ukázky biotechnologických výrob.

Literatura

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553
Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049
D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593
D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi