Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:33:20
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Bioanalytické metody

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Ing. Vojtěch Škop, Ph.D.
RNDr. Jarmila Zídková, CSc.

Anotace

Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, genetické metody (zejména různé aplikace PCR -polymerasová řetězová reakce), imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody.

Sylabus

1. Definice bioanalytických metod jako metod založených na biologickém rozpoznání.
2. Enzymy jako analytická činidla - teoretický úvod, kinetika enzymových reakcí.
3. Metody stanovení substrátů, aktivátorů a inhibitorů enzymových reakcí. Využití enzymů ve volné a imobilizované formě.
4. Využití enzymových metod v klinické a experimentální praxi.
5. Princip imunochemických metod. antigeny, hapteny , charakterizace interakcí antigen-protilátka.Protilátky (výskyt,funkce molekuly imunoglobulinu) Buněčná podstata imunitní odpovědi.
Protilátky: příprava, použití, polyklonální, monoklonální, rekombinantní.
6. Rozdělení imunochemických metod.Imunoprecipitační metody a jejich využití v praxi, precipitace v roztoku, aglutinace, pasivní aglutinace.
7. Citlivé imunochemické techniky (ELISA).
8. Bioanalytické metody využívající radionuklidy (vhodné radionuklidy, poločasy rozpadu, metody detekce, značení protilátek) RIA, radiometrické metody, práce s radionuklidy.
9. Bioafinitní chromatografie, afinitní precipitace, imunoafinitní biosenzory, FACS.
10. Elektroforetické metody a jejich význam v analytice.
Imunoblot - detekce, izolace a charakterizace proteinů po dělení elektroforetickými metodami a jejich význam v analytice, barevná a chemiluminiscencční detekce. Imunoelektroforetické metody.
SDS elektroforesa, kapilární elektroforesa.
11. Hmotnostní spektrometrie biomolekul.
12. Biochemické a mikrobiologické metody v analytice.
13. Genetické metody.
Polymerasová řetězová reakce (PCR), RT-PCR detekce specifických sekvencí produktu in situ, DNA a RNA čipy, příklady praktického použití genetických metod ve srovnání s dříve probranými metodami.
14. Detekční limity a použití vybraných bioanalytických metod.

Literatura

Z: Králová B., Rauch P., Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2. vydání 1995, ISBN 80-7080-449-1
Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1
Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2
Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8
Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi