Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:20:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N320006/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Bioanalytické metody

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
RNDr. Jarmila Zídková, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení (jednou z reagujících složek je biopolymer, proto mluvíme o biospecifitě), ale i vysokou citlivost a nízký detekční limit. Součástí jsou enzymatické metody, elektromigrační metody, proteomika, genetické metody (zejména různé aplikace PCR -polymerasová řetězová reakce), imunochemické a další biochemické a mikrobiologické metody.

Sylabus

1. Definice bioanalytických metod jako metod založených na biologickém rozpoznání.
2. Enzymy jako analytická činidla - teoretický úvod, kinetika enzymových reakcí.
3. Metody stanovení substrátů, aktivátorů a inhibitorů enzymových reakcí. Využití enzymů ve volné a imobilizované formě.
4. Využití enzymových metod v klinické a experimentální praxi.
5. Princip imunochemických metod. antigeny, hapteny , charakterizace interakcí antigen-protilátka.Protilátky (výskyt,funkce molekuly imunoglobulinu) Buněčná podstata imunitní odpovědi.
Protilátky: příprava, použití, polyklonální, monoklonální, rekombinantní.
6. Rozdělení imunochemických metod.Imunoprecipitační metody a jejich využití v praxi, precipitace v roztoku, aglutinace, pasivní aglutinace.
7. Citlivé imunochemické techniky (ELISA).
8. Bioanalytické metody využívající radionuklidy (vhodné radionuklidy, poločasy rozpadu, metody detekce, značení protilátek) RIA, radiometrické metody, práce s radionuklidy.
9. Bioafinitní chromatografie, afinitní precipitace, imunoafinitní biosenzory, FACS.
10. Elektroforetické metody a jejich význam v analytice.
Imunoblot - detekce, izolace a charakterizace proteinů po dělení elektroforetickými metodami a jejich význam v analytice, barevná a chemiluminiscencční detekce. Imunoelektroforetické metody.
SDS elektroforesa, kapilární elektroforesa.
11. Hmotnostní spektrometrie biomolekul.
12. Biochemické a mikrobiologické metody v analytice.
13. Genetické metody.
Polymerasová řetězová reakce (PCR), RT-PCR detekce specifických sekvencí produktu in situ, DNA a RNA čipy, příklady praktického použití genetických metod ve srovnání s dříve probranými metodami.
14. Detekční limity a použití vybraných bioanalytických metod.

Literatura

Z: Králová B., Rauch P., Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2. vydání 1995, ISBN 80-7080-449-1
Z: Králová B., Rauch P., Fukal L., Bioanalytická chemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2007, ISBN 80-7080-449-1
Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2
Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8
Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi