Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:59:19
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N320021/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Biofyzikální chemie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Zita Holík Purkrtová, Ph.D.
Ing. Michaela Marková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.

Sylabus

1. Postavení biofyzikální chemie mezi ostatními biologickými vědami
2. Bioenergetika I
3. Bioenergetika II (nerovnovážná termodynamika)
4. Význam nekovalentních interakcí pro biologické systémy
5. Obecné znaky prostorového uspořádání biopolymerů
6. Metody měření kinetiky biologických dějů
7. Farmakokinetika
8. Struktura a základní funkce biologických membrán
9. Biologické funkce vázané na membránu: biochemie vidění, dýchací řetězec a fotosyntéza
10. Elektrochemické děje v biologických systémech
11. Využití spektrofotometrie v biochemických laboratořích
12. Použití radioizotopů při studiu biologických problémů
13. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů I: NMR a rentgenová krystalografie
14. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů II: cirkulární dichroismus a fluorimetrie

Literatura

Z:Kodíček M.,Karpenko V.,Biofysikální chemie,Academia,2013,978-80-200-2241-7
D:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6
D:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0
D:Maršík F.,Dvořák I.,Biotermodynamika,Academia,1998,80-200-0664-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi