Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:03:46
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N320071/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Potravinářská biochemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant PharmDr. Jindřiška Angelini, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na souhrnný popis vlastností, funkcí a metabolismu jednotlivých složek potravin. Značná pozornost je věnována využití enzymů v průmyslových potravinářských technologiích.

Sylabus

1. Úvod do problematiky, test
2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny (struktura, vlastnosti a třídění aminokyselin, peptidů a proteinů)
3. Potravinářsky významné proteiny (typy a struktura proteinů - proteiny svalu, vajec, mléka a obilovin)
4. Enzymy(biokatalyzátory - specifita, účinnost, mechanismus působení, klasifikace enzymů, enzymová kinetika, faktory ovlivňující aktivitu enzymů, stanovení aktivity enzymů)
5. Enzymové technologie (obecné vlastnosti technických enzymů, zdroje a vývoj nových enzymů)
6. Použití enzymů pro analytické účely (charakterizace enzymových analytických metod, příklady využití, imobilizované enzymy, imunochemická stanovení)
7. Hydrolýza proteinů a hořké peptidy (enzymy využívané pro hydrolýzu proteinů, hydrolyzáty proteinů, vlastnosti a využití)
8. Rostlinné a živočišné lipidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti lipidů a jejich metabolismus)
9. Rostlinné a živočišné (poly)sacharidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti a metabolismus sacharidů a fermentační procesy)
10. Enzymy podílející se na degradaci rostlinných polysacharidů(enzymy degradující škrob a polysacharidy buněčných stěn)
11. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách (fyziologické změny v potravinářských surovinách rostlinného původu - metabolické pochody probíhající během zrání, stárnutí a skladování)
12. Využití magnetických nano- i mikro- částic v potravinářských technologiích
13. Genové inženýrství-rekombinantní technologie
14. Proteomika v potravinářských technologiích

Literatura

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kolektiv, Technologie potravin-Co byste měli vědět o výrobě potravin, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, 2009, 978-80-7418-051-4
Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin I, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi