Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 14:03:42
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N323009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Zdravotní nezávadnost potravin

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na sledování chemické a mikrobiologické bezpečnosti potravin. Charakterizuje jednotlivé skupiny nežádoucích látek event. mikroorganismů v potravinách a potravinářských surovinách s důrazem na metody stanovení koncentrace (počet) těchto látek (mikroorganismů). Seznamuje studenty s příslušnou legislativou ČR a EU. Dále jsou probírány možnosti snížení či odstanění jmenovaných kontaminantů z potravního řetězce.

Sylabus

1. Potravinářská legislativa ČR � vyhlášky EU 2073/2005, 1441/2007 � kritéria mikrobiologické bezpečnosti potravin
2. HACCP - úloha mikrobiologa a technologa.
3. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů I.
4. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů II.
5. Správná laboratorní praxe, standardní operační postupy - SOP.
6. Metody stanovení mikroorganismů - přehled.
7. Antimikrobiální látky a jejich užití v potravinářských technologiích
8. Hlavní skupiny chemických škodlivin v potravinách v kontextu potravinářské legislativy ČR
9. Zdravotní rizika související s dietární expozicí toxickým a antinutričním látkám, možnosti prevence.
10. Látky přídatné (aditiva) - charakterizace hlavních skupin.
11. Potravinové kontaminanty - vstup do potravních řetězců, mechanismy přenosu.
12. Organické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.
13. Anorganické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.
14. Přírodní toxiny, mykotoxiny, produkty z organického zemědělství.

Literatura

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641
Z: Jay, James M. (ed.) Modern Food Microbiology 7th Edition). Springer - Verlag, 2005, 0-387-23180-3
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6
Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi