Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:48:30
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N323017/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemometrie

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Ing. František Pudil, CSc.

Anotace

Principy statistických metod využívaných v chemii, analýze potravin a senzorické analýze a jejich praktická realizace s využitím programů MS Excel a Statistica (aktuálních verzí). Práce s rozsáhlými datovými soubory (desetitisíce až statisíce hodnot)

Sylabus

1. Opakování, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a ze statistiky, testování hypotéz
2. Statistické programové balíky, Statistica aktuální verze (nyní 10.0 CZ)
3. Regresní analýza a korelační analýza
4. Analýza rozptylu
5. Základní principy multivariačních metod
6. Metody rozlišení vzoru
7. Metody shlukové analýzy, dendrogramy
8. Testování analytických metod a postupů
9. Testování laboratoří
10. Mezilaboratorní testy
11. Kontrola kvality, zpracování výsledků senzorických analýz
12. Laboratorní informační systémy
13. Další perspektivy vývoje chemometrie, samostatná práce - zadání
14. Samostatná práce - konzultace, zápočet

Literatura

Z: Elektronická učebnice statistiky na http://www.statistica/cz
Z: Elektronická nápověda (help) v programu MS Excel
D: http://mms01.vscht.cz/vyuka/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi