Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:42:26
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N323030/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Jakost v laboratorní a kontrolní praxi

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kvalita výrobků anebo služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost jejich poskytovatele (dodavatele). Tato oblast zahrnuje i požadavky významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a zdravého tržního prostředí. To jsou témata, která se dostávají do popředí zájmu a dodavatelé výrobků či služeb musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své firemní politiky a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a základních pravidel pro jejich praktickou aplikaci patří ke znalostem, které jsou standardně vyžadovány od pracovníků na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality (především) ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních zabývajících se hodnocením potravin a krmiv, léčiv a dalších chemických látek. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady, které se využijí i pro praktické procvičení.

Sylabus

1. Požadavky na zkušební laboratoře testující potraviny, léčiva a složky životního prostředí; kvalita ve výzkumných laboratořích.
2. Základní pojmy a definice používané zkušební laboratoří - hodnocení výsledků měření a metod.
3. Kalibrace, návaznost měření, referenční materiály, identifikace zdrojů chyb.
4. Nejistoty výsledků měření a jejich využití v kontrole.
5. Dokumentace a validace analytických metod, SOP, standardizace, pracovní charakteristiky.
6. Kontrola kvality v analytické laboratoři: verifikace, kontrolní vzorky, statistické nástroje - regulační diagramy.
7. Systémy managementu kvality a bezpečnosti ve výrobě a zkušebních laboratořích, modely managementu (ISO 9001, 14001 a 2200x,GLP,ISO 17025).
8. Mezinárodní standardizace a zkušebnictví, certifikace výrobků a procesů, inspekce výroby, odpovědnost za výrobek, nařízení REACH.
9. Akreditace zkušebních laboratoří - podmínky a postupy, prokazování způsobilosti.
10. Audity v systému kvality, řízení dokumentace, prokazování shody, nápravná a preventivní opatření, zlepšování procesů, řízení návrhu.
11. Mezilaboratorní porovnání, certifikační studie, testy způsobilosti; transfer a implementace analytických metod.
12. Uvádění a interpretace výsledků zkoušek, validace dat, hodnocení shody se specifikacemi.
13. Laboratorní informační systémy, ochrana dat, vzorků a důvěrných informací, GALP.
14. Vzorkování zemědělských a potravinářských komodit, vzorkování životního prostředí, vzorkovací plány a protokoly, statistická přejímka.

Literatura

Z: Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci. M. Suchánek Ed., EURACHEM-ČR, Praha 1999. ISBN 80-901868-7-4.
Z: ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře (ČNI Praha, 2010).
D: ČSN ISO 3534-1:2010 Statistika - slovník a značky. Část 1: Obecné statistické termíny používané v pravděpodobnosti (ČNI Praha, 2010).
D: TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy (ČNI Praha, 2010)
Z: Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Document DG SANTE/11945/2015.
D: Statistical Quality Control for the Food Industry, 3rd Edition (Merton R. Hubbard Ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2003. ISBN 0-306-47728-9.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi