Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 04:47:36
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N323034/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Speciální analýza potravin

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti principů a aplikací moderních metod přípravy vzorku a instrumentálních metod v analýze potravin.
Přednášky jsou koncipovány do dvou částí:
1. Technická: a) odběr a příprava vzorku; b) separační, spektrometrické a elektrochemické metody;
2. Aplikační: charakteristika a analýza vybraných komponent potravin.

Sylabus

1. Analytický proces, analytický postup, pracovní charakteristiky
2. Techniky zpracování laboratorního vzorku
3. Chromatografické metody separace - preparativní a analytické
4. Elektromigrační metody separace - preparativní a analytické
5. Spojení separačních metod a hmotnostní spektrometrie
6. Molekulová absorpční spektrometrie v UV/VID
7. Infračervená spektrometrie
8. NMR spektrometrie
9. Metody atomové spektrometrie
10. Elektrochemické metody - potenciometrie, konduktometrie, voltametrie, amperometrie
11. Metody analýzy peptidů a bílkovin
12. Metody analýzy fenolů a flavonoidů
13. Metody analýzy alkaloidů a organických kyselin
14. Metody analýzy aditiv včetně nanomateriálů a kontaminantů

Literatura

R: Kirk R.S., Sawyer R., Pearson's Composition and Analysis of Foods, Longman, 1991, ISBN 0-582-40910-1
R: Wilson R.H., Spectroscopic Techniques for Food Analysis, Wiley-Interscience, 1994, ISBN 047118554X
R: Wang J., Analytical Electrochemistry, VCH, Weiheim, New York, 1994, ISBN 1-56081-575-2
A: Kellner R. et al., Analytical Chemistry, The Approved Text to the FECS Curriculum Analytical Chemistry, Wiley - VCH, 1998, ISBN 3527288813
A: Milata V., Segla P., Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2618-4
A: Silverstein R.M., Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th edition, Wiley, 2005, ISBN 978-0-471-39362-7
A: Pavia D.L. et al, Introduction to Spectroscopy 4th edition, Brooks/Cole Belmont, CA, USA, 2009, ISBN 978-0-495-11478-9
A: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Food Chemistry, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin 2009 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9783540699347)
A: Otles S., Methods of Analysis of Food Components and Additives, CRC Press, 2005 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9780203503751)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi