Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:05:14
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N324001/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Principy úchovy a balení potravin

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.
Ing. Lenka Votavová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je rozdělen do dvou částí. Principy úchovy potravin se zaměřují na jednotlivé metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip metody, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze během skladování výrobků očekávat. Balení potravin je zaměřeno na popis základních funkcí obalů pro potraviny. Popisuje způsoby konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Pozornost je věnována i hygienickým aspektům obalů potravin a vlivu systémů balení na životní prostředí.

Sylabus

1.Klasifikace změn v potravinách a potravinářských surovinách
2.Přehled metod úchovy potravin (abiosa, anabiosa), vylučování mikroorganismů z prostředí, sanitace a desinfekce, správná výrobní praxe, hygienické požadavky na výrobu potravin
3.Termosterilace, vliv záhřevu na mikroorganismy, hodnocení inaktivačního účinku záhřevu
4.Odporový a dielektrický ohřev, další fyzikální metody inaktivace mikroorganismů (záření, ultrazvuk, vysoký hydrostatický tlak), chemosterilace
5.Osmoanabiosa
6.Chladírenství, mrazírenství, skladování v kontrolované a modifikované atmosféře
7.Chemoanabiosa, cenoanabiosa
8.Bariérová teorie, minimálně opracované potraviny
9.Význam a funkce balení potravin, ekonomie balení potravin, legislativní požadavky na obal
10.Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace - dřevo, tkaniny, papír, kovy, sklo, polymery
11.Potiskování obalů, ochranná funkce obalů, principy aktivního balení
12.Ochranná funkce obalu před změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními změnami potravin
13.Obal a změny teploty, balení pro mikrovlnný ohřev
14.Ekologické aspekty balení potravin, ekobilance, migrace složek obalů do potravin

Literatura

Z:Voldřich M.,Principy zpracování a úchovy potravin,Metody konzervace potravin,Prozatimní učební text,Praha,1999
Z:Dobiáš J.,Čurda D.,Sylabus textů k přednáškám z předmětu Balení potravin,Provizorní učební text,Praha,2004
D:Kyzlink V.,Teoretické základy konzervace potravin,SNTL,Praha,1989
D:Čurda D.,Balení potravin,SNTL,Praha,1982
D:Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6
D:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi