Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 04:54:24
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N324009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Iveta Horsáková, Ph.D.
Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení vzniku a základních postupů při likvidaci odpadů z potravinářského průmyslu a ze zemědělství, což je oblast úzce související s potravinářstvím. V první části se studenti seznámí se základními způsoby likvidace, jako jsou procesy skládkování, spalování atd. a způsoby biologické likvidace jako jsou kompostování a methanizace.Následně jsou popsány základní potravinářské technologie v souvislosti se vznikem jednotlivých odpadů. Předmět se také zabývá problematikou týkající se odpadů, které vznikají při haváriích, využitím odpadu jako druhotných surovin, recyklačními procesy a také problematikou obalových materiálů v potravinářství. Probírána je i perspektiva bezodpadových technologií především v kombinaci s využitím moderních biotechnologií.

Sylabus

1. Voda a ovzduší - základní zdroje biosféry
2. Vznik a druhy odpadů
3. Hygienické a toxikologické aspekty vzniku, využívání a zneškodňování odpadů
4. Nakládání s odpady. Skládkování, spalování, pyrolýza, solidifikace.
5. Biologické procesy likvidace odpadů
6. Odpady zem-potrav. komplexu, odpady z rostlinné a živočišné výroby a jejich zpracování.
7. Odpady z potravinářských výrob a jejich zpracování
8. Odpady vzniklé haváriemi. Dekontaminace půd, povrchových a podzemních vod.
9. Odpady nebo druhotné suroviny. Recyklace odpadů, limitující faktory recyklací.
10. Prevence vzniku odpadů, bezodpadové technologie.
11. Možnosti uplatnění biokatalýzy, specifita enzymových reakcí.
12. Zdokonalení výrobních procesů uplatněním biotechnologií
13. Obalové materiály v odpadovém hospodářství
14. Legislativní opatření k nakládání s odpady

Literatura

Z:Marek M.; Opatová H.; Voldřich M.: Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu, Svazek 32. 1. vyd. Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-382-6.
D:Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, Praha,Český ekologický ústav 1994, ISBN 80-85087-32-4.
D: Jelínek, A. et al.: Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel. Ing. František Savov, Praha, 2001.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi