Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:46:01
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N342007/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Izolace a separace molekul

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na vybrané technologické postupy z pohledu výběru z alternativních metod a možností, jak ovlivnit účinnost a kapacitu těchto operací.
Akcentuje uživatelský pohled na jednotkové technologické operace.

Sylabus

1. Úvod, formulace problému, charakterizace procesů
2. Odstranění pevných částic: filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace a odstřeďování
3. Metody úpravy suspenze, vliv elektrolytů, teploty, iontové síly, sorbentů
4. Extrakce a adsorpce, porovnání základních parametrů (rovnováha, přetržitost, účinnost, kapacita, selektivita)
5. Extrakce vsádková, kontinuální, Craigova, vliv pH, tvroba iontových párů
6. Adsorpce vsádková, kontinuální, na pevném loži sorbentu (aproximace)
7. Chromatografie: sorbenty, instrumentace, provedení, výběr mobilní fáze
8. Chromatografie: Gaussova rovnice, Poissonovo rozdělení, výtěžek a čistota frakcí
9. Chromatografie: převod na větší množství
10. Srážení, elektroforesa
11. Elekrodialýza, isoelektrická fokusace
12. Krystalizace, sušení
13. Ekonomické aspekty alternativních metod, regenerace rozpouštědel, bezpečnost provozu
14. Metody výběru

Literatura

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi