Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:41:17
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N342029/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy vědecké komunikace

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na zvýšení měkkých dovedností studentů při presentacích. Základem jsou teoretické přednášky a praktická cvičení v rétorice, přednesení odborné přednášky a plakátového sdělení. Podstatnou část předmětu tvoří příprava na psaní bakalářské práce.

Sylabus

1. Úvod, formy presentací, potřeby posluchačů
2. Společenské chování, představování, životopis, motivační dopis
3. Zásady mluveného projevu, klasifikace projevů, osnova
4. Řečnické cvičení na zvolené téma
5. Jazykové a odborné dovednosti pro psaní textů
6. Dovednosti pro čtení odborných textů
7. Základy neverbální komunikace, emoční inteligence
8. Zásady krátké odborné přednášky s PowerPoint presentací
9. Odborná přednáška
10. Zásady tvorby plakátů
11. Presentace plakátu
12. Zásady psaní bakalářské práce, struktura, kapitoly
13. Bakalářská práce - úvod, literární část, výsledky a diskuse, závěr, souhrn
14. Jednání na konferencíchLiteratura

Z: Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 1999 (ISBN 80-200-0755-5)
Z: Hirsch H. L.: Essential Communication Strategies for Scientists, Engineers, and Technology Professionals, Wiley, 2005 (Online ISBN: 9780471722946)
D: Russel N.: Communicating Science: Professional, Popular, Literary, Cambridge University Press, 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi