Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 10:56:46
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402004/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Analytická chemie II

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky z Analytické chemie II rozšiřují a doplňují základní přehled metod probraných v předmětu Analytická chemie I. Jsou zaměřeny především na pochopení principů moderních metod instrumentální analýzy. Cvičení jsou rozdělena do dvou sekcí. První zahrnuje nejistoty výsledku kvantitativní analýzy, druhá je zaměřena na základy strukturní analýzy - řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie vodíků a hmotnostní spektrometrie.

Sylabus

1. Nejistoty a testování hypotéz v analytické chemii
2. Vibrační spektrometrie - reflexní a mikroskopická IR; NIR a Ramanova spektrometrie
3. NMR spektrometrie - relaxace, chemická výměna, zobrazování metodou NMR
4. Pokročilé techniky hmostnostní spektrometrie
5. Spřažené techniky 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS
6. Spražené techniky 2 - GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR
7. Povrchová analýza 1 - fotony, elektrony, ionty
8. Povrchová analýza 2 - rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM)
9. Analýza chirálních látek - úvod do chirálních separací a chioptických metod
10. Kinetické metody analýzy
11. Radioanalytické metody
12. Biochemická analýza
13. Chemické senzory a biosenzory
14. Procesní analýza

Literatura

1. Prezentace poskytnuté k jednotlivým přednáškám
2. Záruba a kol., Analytická chemie, skripta VŠCHT, dostupné od podzimu 2016
3. Skoog, Holler, Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Thomson Learning
4. Skoog, West, Holler, Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole Thomson Learning

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi