Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:02:30
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter

Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Jan Fähnrich, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení dějů, které se uplatňují při fotoluminiscenčních dějích a ovlivňují využitelnost fotoluminiscence v analytických aplikacích. Je podáván přehled základních způsobů využití fotoluminiscence v analytické, průmyslové a výzkumné praxi.

Sylabus

1. Základní pojmy: energetické stavy molekuly, Jablonského diagram
2. Franck-Condonův princip, transiční moment, kvantový výtěžek a kvantová účinnost
3. Přístrojová technika: zdroje excitačního záření, monochromátory, kyvety
4. Detekce luminiscenčního záření
5. Měřené závislosti: excitačně emisní matice, shášení luminiscence, Stern-Volmerova rovnice
6. Měření kvantového výtěžku absolutními a relativními metodami
7. Analytické využití luminiscence: kvalitativní analýza, vliv struktury látky
8. Kvantitativní analýza
9. Luminiscence v organické a anorganické analýze
10. Detekce v chromatografii, derivatizační metody
11. Speciální techniky: časově rozlišená luminiscence, korelační spektroskopie
12. Metody využívající přenos energie, Špolského jev
13. Nízkoteplotní spektrometrie, polarizace luminiscence, fosforescence za pokojové teploty
14. Chemiluminiscence, kinetická měření, fotoluminiscenční čidla

Literatura

Z: Lakowicz J.R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, 2006, ISBN 13: 978-0387-31278-1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi