Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:12:23
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402023/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Molekulární inženýrství

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Anotace

Tento předmět reflektuje oblast současného výzkumu, který se dnes rozvíjí asi nejvíce. Dostupné technické prostředky umožňují nejenom analyzovat materiály v atomárním rozlišení, umožňují rovněž i tvorbu složitých dvoj- a trojrozměrných objektů s přesně uspořádanými atomy resp. molekulami. Řada jednotlivých témat je hlouběji rozvíjena v jiných přednášených předmětech, proto je zde kladen důraz na vzájemná propojení těchto dílčích oblastí a na popis možností, jak jednotlivé poznatky kombinovat pro dosažení konkrétních aplikací.

Sylabus

1. Úvod do molekulárního inženýrství
2. Intermolekulární a povrchové síly
3. Supramolekulární inženýrství
4. Ultratenké a samoorganizující filmy
5. Nanotechnologie
6. Molekulární reakční dynamika
7. Konverze energie v molekulárních systémech
8. Umělá fotosyntéza
9. Organické vodivé a magnetické materiály
10. Fotonické molekulární systémy
11. Vývoj katalyzátorů simulujících přírodní katalytické systémy
12. Biopolymery
13. Tkáňové inženýrství
14. Test

Literatura

D: M. D. Ventra, S. Evoy, J. R. Heflin Jr., Eds. Introduction to Nanoscale science and technology, Springer, 2004, ISBN 978-1-4020-7720-3
D: Edward A. Rietman, Molecular Engineering of Nanosystems (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2001, ISBN 0-387-98988-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi