Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:22:19
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402037/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Molekulární modelování

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.
prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace

Student se seznámí se základy kvantové mechaniky, molekulové mechaniky, a výpočetních postupů v chemii. Důraz je kladen na spektroskopické metody, jako vibrační a NMR spektroskopie. Přednáška je doplněná cvičením na počítačích.

Sylabus

1. Koncepce molekulárního modelování
2. Numerické řešení Schroedingerovy rovnice
3. Základní pojmy kvantového popisu
4. Predikce vlastností molekul
5. Úvod do výpočetní kvantové mechaniky
6. Pokročilé ab initio metody
7. Empirické modely silového pole
8. Minimalizace energie a příbuzné metody
9. Konformační analýza
10. Simulace spektrálních vlastností
11. Predikce struktury proteinů, sekvenční analýza a skládání proteinů
12. Modelování monomolekulárních vrstev
13. Volná energie, solvatace, reakce a defekty pevného stavu v molekulárních modelech
14. Užití molekulárního modelování a chemické informace při navrhování nových struktur

Literatura

Z: P. Bouř, Základy kvantových výpočtů molekul http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf
Z: manual www.gaussian.com
D: A. Szabo, N. S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory
D: P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi