Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:16:11
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402069/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Krystalové inženýrství pro farmaceutický průmysl

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Ing. Jakub Rak

Anotace

Krystalové inženýrství je pojem zahrnující design a syntézu krystalů a další supramolekulárních konstrukcí s požadovanými vlastnostmi. Nezbytné je porozumění a využívání mezimolekulárních interakcí, pochopení, jak molekuly agregují v roztoku a jak se tyto agregáty formují do krystalů, jaký je vztah mezi strukturou molekuly a struktury krystalu, proč mají některé molekuly více než jednu krystalovou strukturu, proč některé krystalické struktury obsahují molekuly rozpouštědla.

Sylabus

1. Historický úvod.
2. Krystaly a krystalové struktury.
3. Popis krystalové struktury.
4. Analýza krystalové struktury
5. Termodynamické základy fázových přechodů a jejich aplikace při růstu krystalů.
6. Vliv krystalové struktury na strukturu molekulovou.
7. Krystalové inženýrství farmaceutických polymorfů, solí a ko-krystalů.
8. Počítačové simulace vlastností krystalů.
9. Defekty, modulované struktury a kvazi-krystaly.
10. 3D symetrie.
11. Molekulární aspekty polymorfní krystalizace.
12. Supramolekulární interakce a řízení molekulové architektury.
13. Sterická kontrola při supramolekulární agregaci.
14. zkouškový test

Literatura

Z: Scheel H.J., Fukuda T., Crystal Growth Technology, Wiley, 2004, ISBN: 978-0-471-49524-6.
D: Tilley, R.J.D., Crystals and Crystal Structures, Wiley, 2006, ISBN: 978-0-470-01820-0.
D: Tieking E.R.T., Vittal J. - (Editors), Frontiers in Crystal Engineering, Wiley, 2005, ISBN: 978-0-470-02258-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi