Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:05:10
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403001/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fyzikálně-chemické vlastnosti látek

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je určen zejména pro studenty bakalářského studia. Student se v něm seznámí s kvantitativním vyjadřováním vlastností chemických individuí z hlediska fyzikálního, technologického, analytického i vlivu na životní prostředí. Získá přehled o zdrojích experimentálních dat, metodách predikce (v případech, kdy experimentální data nejsou známa) a publikování odborné informace. Vypracuje individuální projekt, pro který si musí vyhledat potřebná fyzikálně-chemická data a umístit tento projekt na webovskou stránku.

Sylabus

1. Fyzikálně chemická data, chyby jejich měření, významný počet číslic, zaokrouhlování.
2. Identifikace chemických individuí, základní látkové konstanty.
3. Charakteristické látkové vlastnosti, jejich získávání a interpretace.
4. Termodynamické charakteristiky látek, fyzikálních dějů a chemických reakcí.
5. Elektrické vlastnosti látek, molární polarizace, polarizovatelnost molekuly.
6. Optické a spektroskopické vlastnosti.
7. Koligativní vlastnosti.
8. Charakteristiky kapalin a tuhých látek.
9. Publikování na internetu, základy HTML.
10. Vytvoření webovské stránky s daty - samostatný projekt.
11.Odborná literatura poskytující fyzikálně chemická data.
12.Zásady psaní odborného článku, odborné časopisy, impakt faktor.
13.Vyhledávání fyzikálně-chemických dat ve zdrojích na internetu.
14.Návštěva databázového pracoviště zprostředkujícího informační služby z celosvětové sítě.

Literatura

Z:Růžička V.a kolektiv: Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin,VŠCHT Praha 1996,8070802561
Z:Šilhánek J. : Chemická informatika ,VŠCHT Praha 2002,8070804653
D:Malijevský A. a kolektiv: Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha 2000,8070804033

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi