Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:31:42
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403002/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní informace o metodách měření vybraných fyzikálně-chemických veličin. Vybrané veličiny (teplota, tlak, objem/hustota, tepelné vlastnosti) jsou základní vstupní veličiny pro klasickou termodynamiku, na jejímž základě lze vyhodnocovat neměřitelné termodynamické vlastnosti systémů.

Sylabus

1. Mezinárodní teplotní stupnice ITS90, definice, užití.
2. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty.
3. Metody přesného měření teploty, odpor. teploměry, termočlánky, atd..
4. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.
5. Měření tlaků, mechanické a elektrické převodníky.
6. Vakuum, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.
7. Metody měření volumetrických vlastností, přímé PVT metody.
8. Pyknometry, aplikace postupů, příklady zařízení pro PVT měření.
9. Nepřímé metody (vibr. hustoměr, vztlak. metody, rychlost zvuku).
10.Analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota).
11.Teplo, měření tepelných efektů, kalorimetrie.
12.Čištění látek, zjišťování čistoty, nejdůležitější metody.
13.Praktická cvičení.
14.Exkurze po vybraných pracovištích ústavu.

Literatura

Z: Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření. E-skriptum (http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf)
D: odborné články citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi