Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 10:31:37
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Elektrochemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V první části kurzu jsou studenti seznámeni s obecnými základy elektrochemie jakožto přístupu ke studiu redox reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a souvislosti. V druhé části pak následuje přehled všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i základní kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a interpretace výsledků.

Sylabus

1. Obecný přehled procesů na elektrodě, základní pojmy.
2. Struktura dvojvrstvy, adsorpce.
3. Potenciály a termodynamika.
4. Látkový přenos, mikroelektrody, reversibilita.
5. Kinetika elektrodových reakcí.
6. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem.
7. Potenciostatické techniky s lineární změnou potenciálu(LSV,cyklická voltametrie).
8. Pulsní metody s analytickým využitím (NP, DPP).
9. Rozpouštěcí (stripping) analýza.
10.Galvanostatické metody.
11.Techniky využívající konvekce.
12.AC-techniky a měření faradayické impedance.
13.Metody využívající elektrolýzy objemu roztoku (coulometrie, preparativní elektrolýzy).
14.Kombinace elektrochemie s jinými metodami: elektrochemiluminiscence, sono- , foto- a spektroelektrochemie aj.

Literatura

Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962
Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426
Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983,
D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680
D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 20069780471678793
D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi