Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:52:40
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Fyzikální chemie II

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.
doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.

Sylabus

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.
2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.
3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.
4. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.
5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.
6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.
7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.
8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.
9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.
10.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.
11.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.
12.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.
13.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.
14.Základy povrchové chemie.

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033
Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940
D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi