Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:44:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403014/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Fyzikální chemie II

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.
doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.

Sylabus

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.
2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.
3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.
4. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.
5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.
6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.
7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.
8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.
9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.
10.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.
11.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.
12.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.
13.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.
14.Základy povrchové chemie.

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033
Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940
D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi