Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:19:48
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403018/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového
chování, tak i v navazující termodynamické části. Podrobně je probráno použití parciálních molárních veličin. Na závěr je pojednáno o fázových rovnováhách jednosložkových systémů.

Sylabus

1. P-V-T chování reálných tekutin.
2. Úvod do mezimolekulárních interakcí, Lennardův - Jonesův potenciál.
3. Viriální stavová rovnice.
4. Stavová rovnice reálných tekutin.
5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.
6. Stavové chování reálných směsí.
7. Souhrn termodynamických vztahů a termodynamických vlastností ideálního plynu.
8. Doplňkové vlastnosti reálných plynů.
9. Termodynamické veličiny reálných tekutin.
10. Výpočet tepla a práce při různých dějích
11. Parciální molární veličiny.
12. Fugacita a chemický potenciál.
13. Fázové rovnováhy jednosložkové.
14. Tlak nasycených par (experimentální a odhadové metody, typy rovnic).

Literatura

Z: Novák J., Růžička K., Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002, 8070805013
D: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4
D: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8
D: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0
D: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi