Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:14:10
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N403020/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fázové rovnováhy

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se zabývá fázovými rovnováhami tekutých vícesložkových systémů. Probrán je nejprve teoretický fundament: klasická termodynamika roztoků a jednoduché molekulárními modely roztoků. Následně je probírána rovnováha mezi parní a kapalnou fází, rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováha kapalina-kapalina, i kapalina-tuhá fáze. Student se seznámí s fenomenologií, experimentem, zpracováním experimentálních dat, inženýrskými výpočty i odhady těchto rovnovah.

Sylabus

1. Směšovací a dodatkové vlastnosti roztoků.
2. Parciální molární veličiny v kapalných roztocích.
3. Chemický potenciál, fugacita, aktivita, standardní stavy.
4. Termodynamická stabilita, obecné rovnice fázové rovnováhy.
5. Termodynamické modely roztoků.
6. Rovnováha kapalina-pára: experiment, konzistence, korelace.
7. Rovnováha kapalina-pára: výpočty a odhady.
8. Rovnováha kapalina-pára za vysokých tlaků: retrográdní jevy.
9. Rozpustnost plynů v kapalinách: experiment a termodynamický popis.
10. Rozpustnost plynů v kapalinách: vliv teploty a tlaku, odhady.
11. Rovnováha kapalina-kapalina: experiment, výpočet a korelace v binárních systémech.
12. Rovnováha kapalina-kapalina ve vícesložkových systémech, odhady.
13. Rovnováha pevná fáze - kapalina; experiment, fázové diagramy.
14. Rovnováha pevná fáze - kapalina.

Literatura

Z:Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758
D:Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., Gomes de Azevedo E.: Molecular Thermodynamics of Phase Equilibria. (Second or Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 1986 resp. 1999, 0135995647 resp. 0139777458
D:Van Ness H.C., Abbott M.M.: Classical Thermodynamics of Nonelectrolyte Solutions with Applications to Phase Equilibria. McGraw-Hill, 1982.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi